Historie KEE

2020

Katedra se opětovně vrací k původnímu názvu Katedra elektroenergetiky a dochází ke změně názvů oddělení: - oddělení přeměn, přenosu a distribuce elektrické energie - oddělení environmentálních technologií - oddělení měření a analýz energetických zařízení.

2002

Změna názvu katedry na Katedra elektroenergetiky a ekologie. Katedra se člení na 3 oddělení: - oddělení výroby a rozvodu elektrické energie - oddělení technické ekologie - oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí

1994

Vznik oddělení technická ekologie

1991

Katedra se vrací zpátky k názvu Katedra elektroenergetiky, část oddělení elektromagnetického pole přechází na katedru teoretické elektrotechniky.

1985

Změna názvů oddělení na: - oddělení elektroenergetiky - oddělení elektrického tepla a elektromagnetického pole

1977

Změna organizačního členění katedry na 2 oddělení: - oddělení energetiky - oddělení elektromagnetického pole

1975

Je připojena část katedry teoretické elektrotechniky, zabývající se teorií elektromagnetického pole. Část katedry zabývající se pohony a užitím elektroniky se odděluje a zakládá Katedru elektroniky a užití elektrické energie.

1970

Změna názvu katedry na Katedra výroby a přeměn elektrické energie v důsledku připojování částí jiných kateder. Katedra rozdělena na 3 oddělení: - oddělení výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie - oddělení elektroniky a elektrických pohonů - oddělení elektrického tepla a světla

1960

Vznik Fakulty elektrotechnické a samostatné Katedry elektroenergetiky

1949

Vznik Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE)