Informace pro studenty

Závěrečné projekty a studentské projekty

Závěrečný projekt

Klasické bakalářské práce byly nahrazeny tzv. závěrečnými projekty. Tyto práce se obhajují v rámci předmětu ZPR ve třetím ročníku. Již na konci druhého ročníku si vybereš téma, které vypisují jednotlivé katedry. Seznam témat nabízených jednotlivými katedrami nalezneš na stránkách FEL. Ze zveřejněných seznamů si vybereš rámcové téma, které tě zaujme. Někteří vedoucí projektu mají již specifikované jednotlivé body zadání, někdy je uveden jen obecnější popis, čeho se projekt týká. Nejlépe uděláš, když kontaktuješ vyučujícího, který téma vypsal, a zeptáš se ho na podrobnosti. Vybereš-li si téma nabízené naší katedrou, zapíšeš si pak předmět KEE/ZPR.

Oproti dříve zadávaným BP mají ZPR volnější zadání, které si můžeš po konzultaci se svým vedoucím adekvátně upravit. Pokud tě například přes léto během brigád, praxe či letní školy zaujme nějaká konkrétní oblast, máš možnost ji do svého projektu začlenit. Také je možné zadání projektu pozměnit i během řešení projektu, narazíš-li na oblast či problém, který by stálo za to rozpracovat detailněji.

Pokud tě ze seznamu nabízených témat nic nezaujme, můžeš přijít i s vlastním nápadem! Po krátké konzultaci s námi tě určitě rádi podpoříme.

Témata KEE/ZPR a KEE/VPP budou zveřejněna po 30/4, tak se včas podívej, abys o něco nepřišel.

 

VPP

KEE/VPP Vývojové práce na projektech je doplňkový předmět, který ti dává možnost být za práci na svém projektu či na projektu katedry kreditově, či dokonce finančně ohodnocen. Předmět si můžeš zapsat ve většině semestrů svého studia (VPP1-VPP8).

Jak na to?

 • Chceš-li pracovat na svém vlastním projektu, domluv se s vyučujícím, který tvůj projekt povede. On tvůj návrh posoudí, téma pro tebe vypíše a ty si následně zapíšeš předmět VPPx.
 • Pokud dáš přednost projektu katedry, kontaktuj příslušného vyučujícího a on tě se vším blíže obeznámí. Pokud se rozhodneš na projektu spolupracovat, zapíšeš si předmět VPPx.

Nezapomeň, že je potřebné se předem domluvit s vyučujícím, který tvůj projekt povede, než si předmět VPP zapíšeš! Bude-li projekt vícesemestrový, můžeš v dalším semestru v projektu pokračovat, zapsat si předmět VPPx+1, a získat tak víc kreditů.

Soubor vybraných přednášek z elektroenergetiky

Od akademického roku 2024/25 nabízíme inovovaný předmět KEE/SVP Soubor vybraných přednášek z elektroenergetiky.

Předmět je určen pro všechny zájemce o novinky a trendy z různých oblastí elektroenergetiky. Je jedno, zda jsi studentem Bc. nebo NMgr. studia. Důležité je, že tě zajímá svět elektroenergetiky, chceš získat přehled o tom, co se aktuálně děje a řeší v praxi, a chceš si rozšířit znalosti o věci, na které v rámci výuky již nezbývá tolik času, ale přesto je dobré o nich něco více vědět.

Přednášky budou vedeny přímo odborníky z praxe.  Získáš tak aplikační náhled na znalosti z předchozího studia, přehled o aktuálním vývoji, trendech a problémech a seznámíš se s používanými technologiemi a postupy z rozličných oblastí energetického průmyslu. 

Abys měl/a představu, co tě čeká, podívej se témata některých přenášek, která byla v posledních letech prezentována v rámci výuky na naší katedře:

 • Standardní prvky distribuční soustavy a nové trendy ve výstavbě el. sítí (EG.D, a.s.)
 • Dispečerské řízení, PST transformátory, nové technologie v přenosové soustavě (ČEPS, a.s.)
 • Uzemnění a uzemňovací soustavy (ČEPS, a.s.)
 • Fotovoltaika a virtuální baterie, Smart Grid, eMobilita, Smartmetering (E.ON Česká republika)
 • Praktické problémy při vyhodnocování kvality napětí a připojitelnosti zařízení a zdrojů (EG.D, a.s.)
 • Uvádění hydroelektráren do provozu (Voith Hydro)
 • Problematika výroby el. energie z malých FVE, principy návrhu FVE a provoz bateriových uložišť (Photomate ČB)
 • Chránění transformátorů a generátorů (Hitashi Energy)
 • Diagnostika transformátorů a kabelů (TMV SS s.r.o.)
 • Pracovní zkušenosti v oblasti jaderné energetiky (ČEZ, a.s.)
 • Lidský faktor v jaderné bezpečnosti (Centrum výzkumu Řež)
 • Havárie na jaderných zařízeních (ÚJV Řež)
 • Metody hodnocení bezpečnosti jaderně-energetických zařízení (ÚJV Řež, a.s)
 • Bezpečnost práce a ochrana před úrazem elektrickým proudem v energetice (ČEZ distribuce, a.s.)
 • Likvidace odpadu spalováním (Plzeňská teplárenská)

Pokud tě oslovilo třeba jen jediné téma ze seznamu, určitě si předmět zapiš, protože jen tak získáš přímý kontakt na odborníky z praxe, kteří možná právě tebe hledají! Možnost spolupráce se svým budoucím zaměstnavatelem již během studia je obrovským benefitem, který ti rádi takto zprostředkujeme.

Předmět KEE/SVP můžeš kombinovat s jakýmkoli jiným předmětem a navíc za jeho absolvování získáš 2 kredity, které určitě nejsou k zahození.

DoporučenÁ skladba volitelných předmětů specializace Elektroenergetika

Volba povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů závisí na tobě. Umožňuje ti více se zaměřit na podoblast studia, která tě nejvíc zajímá. Během NMgr. studia máš k dispozici 6 kreditů pro volitelné předměty. Nevíš-li, co si s nimi počít, máme pro tebe tyto návrhy:

 • pro zájemce o novinky a trendy ze světa elektroenergetiky, ale i o cenné poznatky a zkušenosti z praxe od uznávaných odborníků
  • KEE/SVP - Soubor vybraných přenášek z EE (2) nebo
  • KEE/NTE - Nové trendy v elektroenergetice (3)
 • pro studenty zaměření Provoz a řízení ES (PRES), kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti decentralizovaných zdrojů
  • KEE/VVE  - Vodní a větrné elektrárny (3)
  • KEE/SENS - Solární energetické systémy (4)
 • pro studenty, kteří si chtějí rozšířit znalosti z užití elektrické energie
  • KEE/ETP2 - Elektrotepelné procesy 2 (4)
  • KEE/NOS - Návrh osvětlovacích soustav (4)
 • pro studenty zaměření Elektroenergetické výrobní technologie (EVT), kteří si chtějí rozšířit znalosti z jaderné elektroenergetiky
  • KEE/JBE - Jaderná bezpečnost (2)
  • KEE/MJE - Metrologie v jaderné elektroenergetice (4)
 • pro studenty zaměření EVT, kteří chtějí vědět více o rozvodných zařízeních a jejich návrhu a zkoušení
  • KEE/ELS – Elektrické stanice a vedení (4)
  • KEE/SEPZ – Stavba el. přístrojů a zařízení (3) nebo
  • KEE/TVN2 – Technika vysokého napětí 2 (3)

Nezapomeň, že musíš absolvovat všechny povinně volitelné předměty tvého zaměření (PRES nebo EVT). Bez jejich absolvování nemůžeš jít ke státní závěrečné zkoušce!

Přístup k technickým normám

Studenti technických fakult mohou odkudkoliv po autentizaci Orion kontem využívat české technické normy ČSN on-line - licence pro čtení, bez možnosti tisku. Pro otevření norem je potřeba na počítač stáhnout a nainstalovat plug-in

Nabídky našich partnerů

E.ON (EG.D)

Nabídka pro studenty - stipendijní program, technické brigády, Letní energetická akademie, trainee

Nabídka diplomových a bakalářských prací

Skupina ČEZ

Nabídka pro studenty - studentské programy, stáže a absolventské pozice, Letní univerzita

Nabídka diplomových a bakalářských prací

ČEPS