vyzkum3

Výzkum na katedře

Výzkumné a vývojové projekty na FEL jsou řešeny pod záštitou R&D centra RICE. Katedry zajišťují propojení mezi výzkumem a vzdělávací činností a využívají nejnovější poznatky ve výuce.

Hlavní oblasti výzkumu

Zaměření výzkumné činnosti katedry je poměrně široké a odráží profesní a vědeckou specializaci jejích zaměstnanců.

Lze ji shrnout do následujících témat: