Elektrotepelné procesy

Výzkumná a vývojová činnost se zaměřuje především na indukční ohřevy, jejich numerické simulace, na vývoj zařízení pro procesy indukčních taveb (kovů a oxidů kovů) a technologických ohřevů, zejména pro procesy indukčního povrchového kalení, na technologické návrhy procesů a na realizace experimentů.

Součástí laboratoří elektrického tepla je v rámci vysokoškolských pracovišť unikátní laboratoř studeného kelímku pro tavbu oxidů kovů (ISM – Induction skull melting). Laboratoř je využívána na projektech zaměřených na studium chování roztavených materiálů vznikajících při tavení jádra jaderného reaktoru (tzv. korium), které jsou řešeny ve spolupráci s Centrum výzkumu Řež s.r.o.

teplo4

Oblasti výzkumné a vývojové činnosti v oblasti elektrotepelných procesů:

 • Indukční ohřevy - realizace a návrhy experimentů
  • Tavení
   • Indukční tavení oxidů kovů (ISM – Induction skull melting)

teplo1

  • Ohřevy pro technologické účely
   • Indukční žíhání
   • Indukční povrchové kalení (IPK)

teplo2

 • Numerické modelování indukčních ohřevů

teplo3

 • Vývoj strojů a jejich součástí především pro procesy indukčního povrchového kalení
  • Rozpoznání teploty vsázky z průběhů elektrických veličin frekvenčního měniče
  • Kalicí sprchy pro indukční povrchové kalení a jejich 3D tisk
  • SCADA systémy
   • Řízení strojů a sběr dat
   • Klient pro vzdálený přístup k zařízením disponujícím MODBUS komunikací
 • Automatizace budov (inteligentní elektroinstalace, vytápění, větrání/rekuperace a integrace FVE)