Korespondenční adresa:

Katedra elektroenergetiky
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

Lidé na katedře