Technika vysokého napětí

Laboratoř spolupracuje na projektech zaměřených na diagnostiku a vývoj izolačních systémů vysokonapěťových zařízení v oblasti napěťových zkoušek podle normalizovaných postupů nebo navrhuje metody testování pro výzkumné účely. Tradiční je spolupráce na projektech Katedry materiálů a technologií. V posledních letech se to týkalo například projektů UMTRIS – Environmentální slučitelnost transformátorových olejů – alternativní izolační kapaliny, EKOM – Kompozitní konstrukce v elektrotechnice, NAPREKON – Naplétané přerušované kompozitní konstrukce a aktuálně řešený projekt TAČR – Zavedení pokročilé správy aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů v kontextu ČR.

Pracoviště je vybaveno vysokonapěťovými zdroji s parametry, které umožňují testy na modelových uspořádáních i hotových energetických zařízeních. Pro tyto účely je laboratoř vybavena zdroji AC – kaskáda 600 kV, transformátor Tettex 150 kV; DC – HIGHVOLT modulární systém 270 kV a zdrojem impulzního napětí – rázový generátor HAEFELY HIPOTRONICS SGSA 300 kV/15 kJ.

LaboratorTVN

Součástí činnosti laboratoře je také smluvní výzkum nebo jednotlivé zakázky pro partnery z praxe (ČEZ, ČEPS, E.ON Energie, FAIVELEY TRANSPORT). Za poslední dobu nejvýznamnější byla dlouhodobá spolupráce s firmou Schneider Electric na výzkumu chování plynné izolace se syntetickým vzduchem pro různou geometrii elektrod, tlak a různé typy namáhání v souvislosti s požadavky na nahrazení dosud používaného fluoridu sírového. 

laboratorTVN2

Další směry výzkumu, kterými se laboratoř v návaznosti na posuzování izolačních systémů vysokonapěťových zařízení zabývá, jsou:

  • Simulace podmínek pro selhání izolace v uzavřeném tlakovém systému, mechanismus výboje.
  • Hodnocení stárnutí izolačních systémů s využitím umělých neuronových sítí.

Tým laboratoře VN je zároveň aktivně zapojený do aktivit Elektrotechnické laboratoře (ETL), která nabízí řadu certifikačních i předcertifikačních zkoušek v oblasti elektrotechniky. Pro převážnou většinu z nich je ETL akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. ETL disponuje speciálním vybavením pro provádění těchto zkoušek a zkušenými odborníky v jejich provádění. V laboratoři je možné měřit rušivé emise zařízení v rozsahu od 9 kHz do 6 GHz a testovat odolnost zařízení řadou normalizovaných zkoušek.  Elektrotechnická laboratoř disponuje potřebným přístrojovým vybavením včetně bezodrazové komory.