Stručný profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.


Aktuálně ...

Rozhodujete se, jakou cestou se vydat v navazujícím magisterském studiu?Váháte, zda se rozhodnout pro specializaci Elektroenergetika?


Podívejte se, co vše vám může nabídnout studium na naší katedře (pdf).


Nevíte, pro jaké zaměření se rozhodnout a jaké volitelné předměty si zvolit?

Nabízíme vám stučný studijní plán a doporučení skladby volitelných předmětů podle vašeho zájmu (pdf).Nabídka studentských a absolventských programů společnosti E.ON - NEW
 

Naleznete zde


Zajímavé přednášky z virtuálního světa ČEZ

Schéma jaderné elektrárny a přeměna energií

Primární okruh Jaderných elektráren

Sekundární okruh Jaderných elektráren

Elektrické části Jaderných elektráren

Řízení provozu reaktorového bloku
Prezentace KEE a oboru elektroenergetika pro studenty 1. ročníku (pdf)10 důvodů proč studovat specializaci Elektroenergetika

  • tradice oborů
  • perspektiva budoucího uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce
  • kontakt s významnými firmami z energetického průmyslu
  • vstřícné kolegiální prostředí
  • zkušení pedagogové
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • specializované laboratoře
  • odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí
  • možnost zahraničí stáže na partnerských univerzitách
  • úspěchy našich studentů v odborných soutěžích.
KEE se zapojila do projektu CrossEnergy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.   


Kontakt


Katedra elektroenergetiky
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Sekretariát katedry:

Jarmila Glaserová
tel.: + 420 37 763 4301
fax: + 420 37 763 4302
e-mail: jarmilah@kee.zcu.cz