Stručný profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.


Aktuálně ...

Zajímavé přednášky z virtuálního světa ČEZ

Schéma jaderné elektrárny a přeměna energií

Primární okruh Jaderných elektráren

Sekundární okruh Jaderných elektráren

Elektrické části Jaderných elektráren

Řízení provozu reaktorového bloku
https://kdejinde.jobs.cz/clanky/letni-univerzita/


Nabídka studentům od společnosti E.ON


S ohledem na zrušení jarních i podzimních kariérních veletrhů na vysokých školách bychom rádi nabídli studentům alespoň online možnost se vzájemně potkat, a to nad konzultací jejich CV, která jsou i v 21. století stále vizitkou v rámci kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem. Tuto možnost aktuálně nabízíme všem studentům, bez ohledu na to, jaký obor studují a kde jednou chtějí pracovat – zdarma a bez závazků. Konzultace je realizována formou půlhodinového individuálního online rozhovoru mezi 4 očima nad stávajícím životopisem vytvořeným studentem s cíleném optimalizovat jej. Bližší informace
 


Prezentace KEE a oboru elektroenergetika pro studenty 1. ročníku (pdf)10 důvodů proč studovat specializaci Elektroenergetika

  • tradice oborů
  • perspektiva budoucího uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce
  • kontakt s významnými firmami z energetického průmyslu
  • vstřícné kolegiální prostředí
  • zkušení pedagogové
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • specializované laboratoře
  • odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí
  • možnost zahraničí stáže na partnerských univerzitách
  • úspěchy našich studentů v odborných soutěžích.
KEE se zapojila do projektu CrossEnergy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.   


Kontakt


Katedra elektroenergetiky
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Sekretariát katedry:

Jarmila Glaserová
tel.: + 420 37 763 4301
fax: + 420 37 763 4302
e-mail: jarmilah@kee.zcu.cz