KEE titulka

Katedra elektroenergetiky

Katedra elektroenergetiky (KEE) má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti přeměn energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.

Víte, že ...?

  • v roce 2020 oslavila katedra své 60. narozeniny.
  • v roce 2008 jsme obdrželi prestižní ocenění Energy Globe Award v kategorii Mládež za projekt miniparku obnovitelných zdrojů energie.
  • v rámci vysokoškolských pracovišť disponujeme ojedinělou laboratoří studeného kelímku pro tavbu oxidů kovů (induction skull melting).
  • podílíme se na vývoji TEPLÁTORu, malého modulárního reaktoru pro dálkové vytápění s možností využití použitého jaderného paliva.
  • podíleli jsme se na vývoji robota pro diagnostiku venkovních vedení.
  • zajišťujeme výuku v oboru Elektroenergetika, který patří mezi nejžádanější obory na Fakultě elektrotechnické.