Stručný profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.


Aktuálně ...

Nepropásněte možnost si zvolit téma své diplomové práce ve spolupráci s našimi partnery EON a ČEZ:
https://kdejinde.jobs.cz/clanky/studentske-prace/

https://www.eon.cz/kariera/studenti-a-absolventi/studenti/diplomove-prace


KEE se zapojila do projektu CrossEnergy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.   


10 důvodů proč studovat obory Elektroenergetika a Technická ekologie?

  • tradice oborů
  • perspektiva budoucího uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce
  • kontakt s významnými firmami z energetického průmyslu
  • vstřícné kolegiální prostředí
  • zkušení pedagogové
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • specializované laboratoře
  • odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí
  • možnost zahraničí stáže na partnerských univerzitách
  • úspěchy našich studentů v odborných soutěžích.


Kontakt


Katedra elektroenergetiky a ekologie
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Sekretariát katedry:

Jarmila Glaserová
tel.: + 420 37 763 4301
fax: + 420 37 763 4302
e-mail: jarmilah@kee.zcu.cz