Stručný profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.


Aktuálně ...

Ve spolupráci se společností E.ON Česká republika organizujeme pro naše studenty exkurzi na Smart City Polygon. Jde technologický projekt realizovaný společnostmi OMEXOM GA Energo a E.ON Česká republika.

Termín konání: 10. října 2018
1. skupina od 10:00 (odjezd z parkoviště FEL v 9:30) - 14 studentů
2. skupina od 13:30
(odjezd z parkoviště FEL v 9:30) - 14 studentů
Pozvánka na exkurzi Smart City Polygon
KEE se zapojila do projektu CrossEnergy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.   


10 důvodů proč studovat obory Elektroenergetika a Technická ekologie?

  • tradice oborů
  • perspektiva budoucího uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce
  • kontakt s významnými firmami z energetického průmyslu
  • vstřícné kolegiální prostředí
  • zkušení pedagogové
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • specializované laboratoře
  • odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí
  • možnost zahraničí stáže na partnerských univerzitách
  • úspěchy našich studentů v odborných soutěžích.


Kontakt


Katedra elektroenergetiky a ekologie
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Sekretariát katedry:

Jarmila Glaserová
tel.: + 420 37 763 4301
fax: + 420 37 763 4302
e-mail: jarmilah@kee.zcu.cz