Vítejte na stránkách Katedry elektroenergetiky a ekologie

Aktuality


Nové nabídky pracovních pozic a odborných praxí pro studenty    NEW


_____________________________________________________________________________


KEE se zapojila do projektu CrossEnergy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.   
 

Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE) se řadí mezi významné katedry Fakulty elektrotechnické (FEL), jedné ze zakládajících fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Historie katedry se datuje od poloviny minulého století, kdy nastává rozvoj vysokého školství v Plzni, a je spojena s tehdejší Vysokou školou strojní a elektrotechnickou (VŠSE). Samostatná katedra elektroenergetiky vzniká v roce 1960. Za dobu své existence katedra vychovala řadu významných odborníků a osobností v oblasti výroby elektrické a tepelné energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie. 

V současné době se pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry zaměřuje nejen na oblast výroby elektrické a tepelné energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, ale i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranu životního prostředí. Ve vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi elektrotechnického a energetického průmyslu, ale také s tuzemskými a zahraničními univerzitami.

Katedra zajišťuje výuku na všech úrovních studia, ve studijním programu Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika. V bakalářské etapě studia garantuje studijní obor Technická ekologie, v navazující magisterské etapě obory Elektroenergetika, Technická ekologie a Aplikovaná elektrotechnika, v doktorském studiu pak obor Elektroenergetika.

Katedra má dlouholetou tradici v přípravě oborníků pro oblast energetiky. Při přípravě budoucích energetiků katedra úzce spolupracuje s významnými energetickými společnostmi a potenciálními zaměstanavateli našich absolventů, společnostmi ČEZ a.s., ČEPS, a.s. a E.ON (přednášky, studentské praxe, vypisování závěrečných prací apod.). S uvedenými společnostmi katedra dlouhodobě spolupravuje i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.

  http://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/press-centrum-ke-stazeni-logo-cez.gif          http://www.ceps.cz/CZE/Media/Ke-stazeni/Documents/Logo/obr_logo_barevne.jpg      http://www.eon.cz/img/u/logo.png

Kontakt:

Katedra elektroenergetiky a ekologie
Fakulta elektrotechnická
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

tel.: + 420 37 763 4301
fax: + 420 37 763 4302
e-mail: kee@kee.zcu.cz