Stručný profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti.


Aktuálně ...

Prezentace KEE a oboru elektroenergetika pro studenty 1. ročníku (pdf)


Váháte, zda se rozhodnout pro specializaci Elektroenergetika?

Podívejte se, co vše vám může nabídnout studium na naší katedře (pdf).


Nevíte, pro jaké zaměření se rozhodnout a jaké volitelné předměty si zvolit?

Nabízíme vás stučný studijní plán a doporučení skladby volitelných předmětů podle vašeho zájmu (pdf).


10 důvodů proč studovat specializaci Elektroenergetika

  • tradice oborů
  • perspektiva budoucího uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu práce
  • kontakt s významnými firmami z energetického průmyslu
  • vstřícné kolegiální prostředí
  • zkušení pedagogové
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • specializované laboratoře
  • odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí
  • možnost zahraničí stáže na partnerských univerzitách
  • úspěchy našich studentů v odborných soutěžích.
KEE se zapojila do projektu CrossEnergy v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.   


Kontakt


Katedra elektroenergetiky
Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Sekretariát katedry:

Jarmila Glaserová
tel.: + 420 37 763 4301
fax: + 420 37 763 4302
e-mail: jarmilah@kee.zcu.cz