Úspěchy studentů oboru Elektroenergetika a Technická ekologie

O úrovni studia námi garantovaných oborů svědčí nejen úspěšnost našich absolventů na trhu práce, ale i úspěchy v soutěžích studentských odborných prací.

Naši studenti se pravidelně objevují na čelních místech ve fakultní přehlídce studentských odborných prací, úspěchy naši studenti dosáhli i v soutěžích vyhlašovaných renomovanými společnostmi energetického a elektrotechnického průmyslu. K úspěchům lze dále řadit i zařazení našich studentů do stipendijních programů významných energetických společností, nebo účast na výběrových letních školách.

Některá z ocenění našich studentů

Cena Nadace ČEZ 2016

3. místo v kategorii lasická energetika a tepelně energetická zařízení - Jan Tauber, obor Elektrotechnika a energetika
název práce: Distribuční vedení - konstrukce, způsov provozu a návrh

Cena  ČEEP (Český energetický a ekologický projekt) 2015  (více)

cena rektora ZČU v Plzni  - Petra Hejtmánková, obor Technická ekologie
název práce: Návrh energeticky soběstačné ekofarmy

cena děkan FEL ZČU v Plzni  - Hana Tóthová, obor Technická ekologie
název práce: Energetické zásobení rodinného domu kogenerační jednotkou

cena Plzeňské teplárenské, a.s. - Aleš Hromádka, obor Elektroenergetika
název práce: Analýza a optimalizace procesního řízení

Cena  ČEEP (Český energetický a ekologický projekt) 2014  (více)

cena rektora ZČU v Plzni  - Zbyněk Martínek, obor Technická ekologie
název práce: Návrh vytápění a větrání u pasivního rodinného sídla včetně projektu elektroinstalace a připojení na distribuční síť
Soutěž ABB University Award 2014  (více)

3. místo v kategorii Pohony - Josef Český, obor Elektroenergetika
název práce: Využití magnetických kapalin v elektromechanických systémech

Cena  ČEEP (Český energetický a ekologický projekt) 2013  (více)

cena rektorky ZČU v Plzni  - Jan Kačmár, obor Technická ekologie
název práce: Návrh zařízení a ekologizaci provozu Ostrovské teplárenské, a.s.

Cena ČEPS 2013

1. místo v kategorii Diplomová práce - Roman Vykuka, obor Elektroenergetika
název práce: Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav

Cena ČEZ 2013

2. místo v kategorii Disertační práce - Jan Veleba, obor Elektroenergetika
název práce: Steady State Solution of Electric Power Systems with Accent on Fault Modelling
3. místo v kategorii Disertační práce - Viktor Majer, obor Elektroenergetika
název práce: Predikce výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren v liberalizované energetice

Cena Nadace ČEZ 2013

3. místo v kategorii Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony - Roman Vykuka, obor Elektroenergetika
název práce: Výpočetní metody pro kontingenční analýzu
2. místo v kategorii Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí - Michaela Sedláčková, obor Technická ekologie
název práce: Možnosti energetického využití fytomasy eutrofizovaných vod

Nejlepší studentský příspěvek na konferenci Renewable Energy Sources 2013

Viktor Majer, doktorské studium obor Elektroenergetika
název příspěvku: Prediction of electric power generation from photovoltaiv power plants

Cena  ČEEP (Český energetický a ekologický projekt) 2012  (více)

3. místo ve studentské kategorii a zároveň cena rektorky ZČU - Michal Křesina, obor Elektroenergetika,
název práce: Možnosti  snížení  energetické  náročnosti  panelového domu na nízkoenergetický až pasivní dům
ocenění společnosti WEBER - Zbyněk Martínek, obor Technická ekologie
název práce: Nízkoenergetický dům podporovaný moderními technologiemi a elektronickými službamiKrál Letní univerzity ČEZ 2011

Vítěz znalostního testu – Martin Haras, obor Elektroenergetika (více)

Soutěž ABBsolvent 2010

9. místo – Karel Hrazdíra, obor Elektroenergetika (více)

Cena Nadace ČEZ 2010

2. místo v kategorii Klasická elektroenergetika a tepelně energetická zařízení - Vratislav Gavlasz, obor Elektroenergetika, název práce: Návrh začlenění nové transformovny České Budějovice Střed do chodu sítě 110 a 22 kV
3. místo v kategorii Klasická elektroenergetika a tepelně energetická zařízení - Jan Mezera, obor Elektroenergetika, název práce: Posouzení instalace FM pro řízení primárního ventilátoru EPO 2

Stipendium Plzeňského kraje 2009

Zuzana Kabešová, obor Technická ekologie - absolvovala bakalářské studium s vyznamenáním a s výborným výsledkem obhájila závěrečnou práci na téma Možnosti využití energie biomasy na Plzeňsku, dále zpracovala zajímavé studie an toto téma pro plzeňský region a úspěšně reprezentovala univerzitu na zahraniční vědecké konferenci.

Stipendium města Plzně 2009

Tereza Vyšteinová, obor Technická ekologie - s výborným výsledkem obhájila závěrečnou bakalářskou práci na téma Hodnocení kvality ovzduší v Plzni, v níž vypracovala komplexní pohled na problematiku ovzduší v Plzni a na možnosti jeho zlepšování. Výstupy její práce mají konkrétní uplatnění v problematice ochrany životního prostředí.

Mimořádné stipendium rektora ZČU 2009

Kateřina Kučerová, obor Technická ekologie - za vzornou reprezentaci univerzity na studijní stáži, v jejímž rámci přednesla dva referáty na prestižní odborné konferenci.

Cena Karla Velka 2008

udělovaná za nejlepší diplomovou práci v oblasti výzkumu odpadového hospodářství – Jiří Pešta, obor Technická ekologie, název práce: Analýza a návrh inovace odpadového hospodářství ve společnosti Hutchinson (více)

Cena rektora ZČU 2008

Petra Píclová, obor Elektroenergetika - za výborné výsledky v odborné práci, které prokázala aktivní účastí na zahraničních konferencích a dobrou reprezentací naší univerzity přisvém zahraničním stipendijním pobytu (více)

Soutěž ABBsolvent 2008

2. místo - Luboš Frank, obor Elektroenergetika (více)

Cena Nadace ČEZ 2008

2. místo v kategorii Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí - Lenka Houdová, obor Technická ekologie,
název práce: Návrh pokrytí energetické potřeby pasivního domu

Cena Siemens 2007

Zdeněk Prokop, obor Technická ekologie, název práce: Posouzení energetického potenciálu vodních toků na území města Plzeň

Soutěž ABBsolvent 2007

1. místo – Martin Sirový, obor Elektroenergetika (více)
4. místo – Jaroslav Sadský, obor Elektroenergetika

Chcete se také zúčastnit některé z odborných soutěží?

Přehlídka studentských odborných prací FEL ZČU ( více)

ABBsolvent – odborná znalostní soutěž ( více)

Cena Nadace ČEZ pro vysoké školy - soutěž o nejlepší studentský vědeckotechnický projekt ( více)

Cena ČEZ - soutěž o nejlepší diplomovou/doktorandskou práci (více)

Cena Siemens - soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce (více)

Cena Emila Škody - soutěž o nejlepší diplomové a doktorské práce (více)