Výuka a studium na katedře

Informace pro studenty  (studijní materiály, užitečné odkazy, nabídka zaměstnání)

Úspěchy našich studentů   (umístění v odborných soutěžích a významná ocenění našich studentů)


Katedra elektroenergetiky zajišťuje výuku v bakalářském ve studijním programu Elektrotechnika a informační technologie, v navazujícím magisterském studijním programu Výkonové systémy a elektroenergetika a v ovbou stupních studijního programu Aplikovaná elektrotechnika.

Katedra garantuje tyto studijní programy či specializace:

V těchto programech je možné studium na katedře zakončit složením státní závěrečné zkoušky a zpracováním a obhajobou závěrečné práce. Katedra zajišťuje profilové předměty pro ostatní obory fakulty elektrotechnické i obory jiných fakult ZČU, včetně zajištění závěrečných prací se zaměřením na energetiku.

Pedagogická činnost katedry KEE  (podrobnosti o výuce, profily studijních oborů)



Proč studovat specializaci Elektroenergetika?

Katedra elektroenergetiky zajišťuje specializaci Elektroenergetika v navazujícím magisterském studiu na Fakultě elektrotechnické. Předměty naší katedry vás provedou všemi podstatnými činnostmi, které zajišťují výrobu, přenos a užití elektrické energie v domácnostech i průmyslu. Elektrickou energii, především její výrobu a distribuci, lze přirovnat ke krevnímu oběhu lidského těla. To by také bez krevního oběhu nemohlo fungovat, stejně jako dnešní civilizovaný svět bez dostatečného množství kvalitní a dostupné elektrické energie. Pouze dostatečné energetické zajištění naší civilizace umožní fungování a rozvoj nejmodernějších technologií. Zkuste si udělat představu o důležitosti elektrické energie – zauvažujte, jak byste si poradili, pokud by vámi denně  používaná zařízení a spotřebiče přestaly na delší dobu fungovat.

Neodmyslitelnou součástí každé vědy a života vůbec je šetrné zacházení s životním prostředím, proto je naše katedra i garantem výuky ekologického přístupu k činnostem souvisejících s výrobou, distribucí a užitím elektrické energie a environmentálních technologií.

Katedra má dlouholetou tradici v přípravě oborníků pro oblast energetiky. Připravuje inženýry pro podniky jako ČEZ, ČEPS, E.ON a další významné společnosti, jejichž zástupci se často podílejí přímo na výuce, zasedají ve zkušebních komisích při závěrečných zkouškách a mají tedy možnost přímého výběru z našich studentů. Ti proto mají výborné podmínky pro získání dobrého zaměstnání. Dalším bonusem pro naše studenty je možnost studia na partnerských zahraničních univerzitách.

                  http://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/press-centrum-ke-stazeni-logo-cez.gif         http://www.ceps.cz/CZE/Media/Ke-stazeni/Documents/Logo/obr_logo_barevne.jpg      http://www.eon.cz/img/u/logo.png


13 důvodů proč studovat právě na naší katedře

 • Elektroenergetika patří mezi obory s dlouholetou tradicí.
 • Elektroenergetika je perspektivní neboť problematika výroby energie a zajištění plynulého zásobování energií s ohledem na stav životního prostředí bude vždy aktuální.
 • Absolventi mají široké uplatnění a jsou na tuzemském ale i zahraničním trhu práce žádaní a dobře finančně ohodnocení.
 • Katedra má velmi dobré vztahy s významnými firmami z energetického průmyslu, kterých využívá ke zkvalitňování výuky, zajišťování odborných praxí, exkurzí, studentských projektů či stipendijních programů.
 • Studenti mají přímý kontakt s potenciálními zaměstnavateli již během svého studia.
 • Na katedře panuje vstřícné kolegiální prostředí.
 • Výuku vedou zkušení pedagogové, kteří mají zkušenosti i z vědecko-výzkumné činnosti.
 • Úzce specializované předměty jsou vedeny přímo odborníky z praxe, nebo jsou do výuky zařazovány přednášky odborníků z energetického průmyslu, je tedy zajištěna provázanost teoretických i praktických poznatků.
 • Část výuky probíhá i ve specializovaných kvalitně vybavených laboratořích, kde je možné si osvojit i praktické dovednosti.
 • Výuka je doplněna i řadou odborných exkurzí v tuzemsku i zahraničí.
 • Během studia je možné absolvovat i odbornou praxi, např. v rámci Letní univerzity pořádané společností ČEZ a.s. nebo Letní energetické akademie pořádané společností E.ON ČR, s.r.o.
 • Část studia je možné absolvovat v zahraničí na partnerských univerzitách, např. v Německu, Rakousku.
 • O kvalitě studia svědčí výsledky ze studentských odborných soutěží, kde se naši studenti pravidelně umísťují na předních místech.

Věříme, že absolventi našich oborů lehce naleznou uplatnění na trhu práce.