Partnerská akademická pracoviště  / Partner universities

Katedra elektroenergetiky, ČVUT Praha
Katedra elektroenergetiky, VŠB-TU Ostrava
Ústav elektroenergetiky, VUT Brno
Ústav elektroenergetiky a aplikované elektrotechniky, STU Bratislava, SK
Katedra elektroenergetiky, TU Košice, SK
Katedra elektroenergetiky a elektrických pohonů, ŽU Žilina, SK
Ostbayerische Technische hochschule Regensburg (OTH Regensburg), D
Westsachsische Hochschule Zwickau (University of Applied Sciences, Zwickau), D
Technische Universität Chemnitz (Chemnitz University of technology), D
Technische Hochschule Deggendorf(Deggendorf Institute of Technology), D
Technische Universität Ilmenau (Ilmenau University of Technology), D
Ostbayerischen Technischen hochschule Amberg-Weiden (OTH Amberg-Weiden), D
Technische universität Graz (Graz University of Technology), A


Spolupracující firmy  / Co-operating companies

ČEZ, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
ČEPS, a.s.
ÚJV Řež
Plzeňská teplárenská, a.s.
Plzeňská energetika, a.s.
Siemens
ABB, s.r.o.
EGÚ Praha Engineering, a.s.
Invelt - elektro s.r.o.
BRUSH SEM, s.r.o.
Realistic, a.s.
Výzkumné centrum Nové technologie (NTC), ZČU v Plzni