Vedení katedry elektroenergetiky a ekologie

Vedoucí katedry

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
tel.: +420 37 763 4343
e-mail: nohac@kee.zcu.cz

Zástupce vedoucího

doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.
tel.: +420 37 763 4321
e-mail: dvorsky@kee.zcu.cz

Tajemník

Ing. David Rot, Ph.D.
tel.: +420 37 763 4370
e-mail: rot@kee.zcu.cz

Vedoucí oddělení výroby a rozvodu elektrické energie

doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
tel.: +420 37 763 4347
e-mail: martinek@kee.zcu.cz

Vedoucí oddělení technické ekologie

prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
tel.: +420 37 763 4349
e-mail: skorpil@kee.zcu.cz

Vedoucí oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí

doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
tel.: +420 37 763 4353
e-mail: laurenc@kee.zcu.cz