Lidé na Katedře elektroenergetiky a ekologie / Staff

Pozn.: Tvar telefonního čísla je +420 377 63 XXXX (čtyřčíslí značí číslo telefonní linky)
Note: The phone preset is +420 377 63 XXXX  (4 digits presented below)

Vedení katedry / Department management

Jméno
Name
Titul
Degree
E-mail Linka
Phone
Místnost
Room
Funkce
Position
NOHÁČ Karel Doc. Ing. Ph.D. nohac@kee.zcu.cz 4343 EK316 Vedoucí katedry
Head of the Department
DVORSKÝ Emil Doc. Ing. CSc. dvorsky@kee.zcu.cz 4321
EK306 Zástupce vedoucího katedry
Vice-Head
ROT David Ing. Ph.D. rot@kee.zcu.cz 4370 EK312 Tajemník
Secretary
GLASEROVÁ Jarmila   jarmilah@kee.zcu.cz 4301
EK318 Sekretariát
Secretarial Services
 

Zaměstnanci / Staff

Seznam zaměstanců katedry

Jméno
Name
Titul
Degree
E-mail Linka
Phone
Místnost
Room
BĚLÍK Milan Ing. Ph.D. belik4@kee.zcu.cz 4315 EK305
DVORSKÝ Emil Doc. Ing. CSc. dvorsky@kee.zcu.cz 4321 EK306
GLASEROVÁ Jarmila
jarmilah@kee.zcu.cz 4301 EK318
HALLER Rainer Prof. Dr. Ing. rhaller@kee.zcu.cz 4378 EK307
HEJTMÁNKOVÁ Pavla Doc. Ing. Ph.D. hejtman@kee.zcu.cz 4323 EK306
HROMÁDKA Miroslav Ing., Ph.D. mhromadk@kee.zcu.cz 4361 UL009
JINDRA Petr Ing., Ph.D. pjindra@kee.zcu.cz 4332 EK305
JIŘIČKOVÁ Jana Ing. Ph.D. jjiricko@kee.zcu.cz 4342 EL306
KOŽENÝ Jiří Prof. Ing. CSc. kozeny@kee.zcu.cz 4345 EK310
KROUPA Oldřich Ing. Ph.D. kroupao@kee.zcu.cz 4319 EK303
LAURENC Jiří Doc. Ing. CSc. laurenc@kee.zcu.cz 4353 UL131
MAJER Viktor Ing. Ph.D. vmajer@kee.zcu.cz 4371 EK309
MARTÍNEK Zbyněk Doc. Ing. CSc. martinek@kee.zcu.cz 4347 EK304
MÜLLEROVÁ Eva Doc. Ing. Ph.D. mullerov@kee.zcu.cz 4351 UL131
NOHÁČ Karel Doc. Ing. Ph.D. nohac@kee.zcu.cz 4343 EK316
NOHÁČOVÁ Lucie Doc. Ing. Ph.D. nohacova@kee.zcu.cz 4358 EK315
RAKOVÁ Lenka Ing., Ph.D. lencar@kee.zcu.cz 4334 EK317
ROT David Ing. Ph.D. rot@kee.zcu.cz 4370 EK312
SEDLÁČEK Jan Ing. Ph.D. sedlacek@ntc.zcu.cz 4380 EK311
SCHEJBAL Konstantin Doc. Ing. CSc. schejbal@kee.zcu.cz 4339 EK326
ŠČERBA Eduard Mgr. Ph.D. scerba@kee.zcu.cz 4311 EK308
ŠKORPIL Jan Prof. Ing. CSc. skorpil@kee.zcu.cz 4349 EK313
TESAŘOVÁ Miloslava Doc. Ing. Ph.D. tesarova@kee.zcu.cz 4313 EK302
VOSTRACKÝ Zdeněk Prof. Ing. DrSc., dr.h.c. zdenekv@kee.zcu.cz 4341 EK311


Studenti PhD / PhD Students

Seznam studentů doktrorského studia