Laboratoře a specializovaná pracoviště

Katedra spravuje několik laboratoří a specializovaných pravovišť využívaných pro výukové i výzkumné účely.

Minipark obnovitelných zdrojů enegie

Pro výzkumné i výukové účely slouží minipark obnovitelných zdrojů energie, jehož součástí je malá větrná elektrárna o výkonu 0,5 kW, fotovoltaická elektrárna o výkonu 20 kWp, tepelné čerpadlo vzduch-voda, solární kolektory a fotovoltaické panely. Součástí miniparku je i meteostanice.

Projekt miniparku obnovitelných zdrojů energie obdržel v roce 2008 prestižní ocenění v oblasti energeticky úsporných projektů Energy Globe Award v kategorii Mládež.   


Laboratoř studeného kelímku


Tato vysoce specializovaná laboratoř se zaměřuje na řešení problémů z oblasti indukčních ohřevů (experimentálně i pomocí numerických výpočtů ve specializovaných profesionálních softwarech) a na návrhy systémů pro monitorování elektrických veličin a teplot u reálných zařízení. Laboratoř disponuje špičkovým vybavením pro měření elektrických veličin a teplot, zařízením pro indukční ohřevy a tavení kovů, ale především pro tavení oxidů kovů v takzvaném studeném kelímku, který umožňuje dosahovat teplot taveniny až nad 3000 °C při jejich absolutní čistotě.


Laboratoř studeného kelímku byla a je vybavována v rámci projektu SUSEN 1. a 2. fáze, podpořeným z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V tomto projektu je Západočeská univerzita v Plzni partnerem příjemce dotace Centra výzkumu Řež s.r.o. Díky tomuto projektu je laboratoř studeného kelímku vybavena špičkovými přístroji a unikátní technologií studeného kelímku.


Popis vybavení laboratoře studeného kelímku

                         


Laboratoř elektrických ochran

V této laboratoři se studenti seznámí s ochranami  prvků elektrizační soustavy (elektrických vedení, generátorů, transformátorů). Principy základních ochran si ověří na releových i na digitálních ochranách. V laboratorních úlohách se seznámí s nastavováním ochran a jejich testováním.


V roce 2014 proběhla inovace laboratoře podpořená firmou Siemens.
Nová laboratoř elektrických ochran je vyústěním úzké spolupráce se společností Siemens, která dodala její technické vybavení. Hodnota přístrojů a softwarových licencí činí přibližně 1,5 milionu korun. Jsou zde nainstalovány nejmodernější systémy chránění, umožňující otestovat chování ochran v režimu, který se maximálně blíží reálnému provozu. Pomocí použitých systémů řízení je možné provádět sběr dat, monitorování, měření, zpracování poruchových záznamů a vyhodnocení kvality dodávek elektrické energie.


       


V roce 2011 proběhla inovace laboratoře v rámci projektu
FRVŠ č. 808/2011 "Inovace laboratoří elektoenergetiky"
.

V rámci řešení projektu byla laboratoř vybavena přístrojem Omicron CMC256  Plus Basic  package s příslušenstvím pro měření a testování digitálních ochran.


Laboratoře vysokého napětí

Laboratoře vysokého napětí se nachází v objektu halových laboratoří strojní fakulty, kam byly přestěhovány již v roce 1996. Stěžejním vybavením laboratoří je transformátorová kaskáda, zdroj atmosférických impulzů nebo bezvýbojový transformátor. Laboratoř je využívána pro výukové, vědecké, ale i komerční účely. Laboratoř má dlouhodobé zkušenosti s měřením částečných výbojů v izolačních systémech v laboratorních i provozních podmínkách. Zaměřuje se na diagnostiku izolačních systémů výkonových a měřicích transformátorů, průchodek, podpěrných izolátorů, přístrojů VN a VVN, kondenzátorů a kabelů VN.

Více informací o činnosti laboratoře a jejím přístrojovém vybavení naleznete na stránkách laboratoře.

 

Laboratoř EMC

Specializovaným pracovistěm určeným k měření a testování v oblasti vysokofrekvenčního rušení je bezodrazová komora, jejíž výstavba byla dokončena v létě roku 2004. Komora se nachází v suterénu budovy FEL. Zde jsou umístěny také dvě akustické komory: bezodrazová a dozvuková, spadající pod katedru KET.
Pracoviště je vybaveno základní měřicí technikou pro nejvyhledávanější testování a měření parametrů elektrických zařízení určených pro použití v energetice, dopravní technice, strojírenství a spotřební elektrotechnice. Laboratoř disponuje bezodrazovou  komorou o délce 3m umožňující práci s vf signály až do 18 GHz.  Předností pracoviště je mezinárodní akreditace 15 diagnostických postupů (např. zkoušky odolnosti, měření charakteristik rádiového a elektromagnetického rušení a testy elektromagnetické kompatibility drážních vozidel).
Více informací o činnosti laboratoře a jejím přístrojovém vybavení naleznete na stránkách laboratoře.

Laboratoře elektrického tepla

V těchto laboratořích se studenti prakticky seznámí s fyzikálními principy přeměny elektrické energie na teplo a problematikou vytápění objektů. Na laboratorních úlohách si vyzkouší měření a vyhodnocování tepelných poměrů.

                            


V roce 2011 proběhla inovace laboratoře v rámci projektu FRVŠ č. 808/2011 "Inovace laboratoří elektoenergetiky".
Pracoviště bylo vybaveno termovizní kamerou FLIR T335 s vysokoteplotním filtrem, která je určena pro měření povrchových teplot až do 1100°C ve venkovním i vnitřním prostředí. Součástí vybavení je i specializovaný software  QuickPlot pro vyhodnocování naměřených hodnot.


       

Laboratorní úlohy využívající tuto termokameru jsou zaměřeny na vyhodnocení radiační účinnosti sálavých panelů a  rozložení teplotního pole v elektricky vodivé desce při jejím ohřevu.

Parametry termovizní kamery FLIR T335


Pracoviště měření kvality elektrické energie

Pracoviště je vybaveno třífázovým analyzátorem kvality elektrické energie Chauvin Arnoux C.A 8335 Qualistar Plus s měřicími proudovými kleštěmi MN 93A. Jedná se o analyzátor třídy A s grafickým displejem, který patří k běžně užívaným typům určeným pro provozní měření a pomocí něhož je možné vyhodnocovat kvalitu dodávané elektrické energie podle ČSN 50160. Analyzátor je doplněn notebookem pro vyhodnocování naměřených dat formou  protokolů a pro následnou archivaci dat a jejich další zpracování pro účely výuky.

Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na vyhodnocení odebíraných proudů spotřebičů běžně využívaných v domácnostech a kancelářích (PC, monitory, TV, větrák, stolní lampa, DVD přehrávač, vysavač, rychlovarná konvice) a vyhodnocování odebíraných proudů a výkonů silových zařízení.

Návod na obsluhu PQ analyzátoru


Vybavení pracoviště bylo pořízeno v roce 2011 v rámci projektu FRVŠ č. 808/2011 "Inovace laboratoří elektoenergetiky"

       


Laboratoř modelování energetických sítí


Tato laboratoř navazuje na minipark obnovitelných zdrojů energie. V laboratoři je umístěn systém pro kompenzaci jalového výkonu miniparku. Na jednotlivých zdrojích je nainstalován systém sběru dat. Generátorové systémy jsou opatřeny dálkovou řídící technikou, systém sběru dat je realizován po silové síti a přes internet. Dále proběhla instalace měřiče tepla pro optimalizaci provozu termální sítě.

       

V roce 2011 proběhla inovace laboratoře v rámci projektu FRVŠ č. 808/2011 "Inovace laboratoří elektoenergetiky".Laboratoře elektrických přístrojů

V laboratořích elektrických přístrojů se studenti seznámí se základními druhy elektrických přístrojů a na laboratorních úlohách si ověří své teoretické znalosti.

Toto pracoviště je vybaveno zdrojem poudu Meger pro testování jističů, relé a spínacích zařízení NN dle ČSN EN 60947.     


Laboratoře světelné techniky


Přístrojové vybavení tohoho pracoviště umožňuje provádět měření svítivosti světelných zdrojů a malých svítidel na fotometrické lavici, měření jasů, parametrů denního a umělého osvětlení,integrálních charakteristik světelného pole, barvy světla zdrojů a barvy odraženého světla.

 


Laboratoř modelování provozních stavů sítě

Vybavení tohoho pracoviště umožňuje modelovat provozní stavy sítě a zkoumat vliv poruchových stavů na provozní parametry. Součástí laboratoře je i pracoviště trenažéru obsluhy elektrických stanic, na němž je možné provádět provozní manipulace v elektrických stanicích při běžném provozu, ale i při poruchových stavech.

     

Laboratoř elektrických rozvodů a projektování


Laboratoř řízení a regulace soustavy


Laboratoře technické ekologie