Studijní materiály a další informace pro studenty

Váháte, zda se rozhodnout pro specializaci Elektroenergetika?

Podívejte se, co vše vám může nabídnout studium na naší katedře (pdf).


Nevíte, pro jaké zaměření se rozhodnout a jaké volitelné předměty si zvolit?

Nabízíme vás stučný studijní plán a doporučení skladby volitelných předmětů podle vašeho zájmu (pdf).

Užitečné odkazy

Courseware (informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU)

STAG - Portál ZČU (informační systém studijní agendy STAG)

PowerWiki - studijní materiály ČVUT

Odborné publikace -


Nabídka studijních stáží, stipendijních programů a zaměstnání
https://kdejinde.jobs.cz/clanky/letni-univerzita/

https://kdejinde.jobs.cz/studenti-a-absolventi/
http://kdejinde.jobs.cz/volne-pozice-cez/
https://www.ceps.cz/cs/pro-studenty-a-absolventy
https://www.ceps.cz/cs/volne-pozice

https://www.eon.cz/o-nas/kariera/studenti-a-absolventi
https://www.eon.cz/kariera
Chcete se zúčastnit některé ze studentských odborných soutěží?

Přehlídka studentských odborných prací FEL ZČU ( více)

ABB University Award – soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci ( více)

Cena  ČEEP - Český energetický a ekologický projekt- studentská kategorie ( více)

Cena Nadace ČEZ pro vysoké školy - nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci ( více)

Cena ČEZ - soutěž o nejlepší diplomovou/doktorandskou práci (více)

Cena Siemens - soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce (více)

Cena Emila Škody - soutěž o nejlepší diplomové a doktorské práce (více)

Odborné časopisy

Třípól - časopis pro studenty o vědě a technice

Elektro - odborný časopis pro elektrotechniky

ETM - elektrotechnický magazín

Energie 21

Energetika

Elektrorevue

Energyspectrum

ElectroScope

Acta Electrotechnica et Informatica

EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku

Advances in Electrical and Electronic Engineering

Journal of Electrical Engineering