Události a akce pořádané katedrou

Na této stránce je stručný přehled o seminářích, přednáškách, katedrálních konferencích doktorandů, výukových kurzech, exkurzích a návštěvách významných hostů.

2016

Přednáška Ing. Jozefa Mišáka - Změny požadavků na projekty jaderných elektráren po  havárii ve Fukušimě podle bezpečnostních standardů MAAE
Termín: 7.4. 2016

Přednáška Ing. Zdeňka Čančury, Ph.D., ČEZ, a.s. - Defektoskopie a další metody nedestruktivních kontrol
Termín: 31.3. 2016

Přednáška Igora Ivanoviče Gramotkina, generálního ředitele Černobylské Jaderné elektrárny - 30 let od Černobylské havárie - etapy transformace
Termín: 21.3. 2016

2015

Přednáška Ing. Davida Mezery, Ph.D., E.ON Česká republika - Dopad OZE na provoz distribučních soustav
Termín: 3.12. 2015

Přednáška Ing. Václava Straky, TMV SS s.r.o. - Nové HW prostředky pro testování v energetice
Termín: 1.12. 2015

Přednáška Ing. Karla Másla, CSc., ČEPS -  Hodnocení stability ES a modelování dynamických dějů v ES pomocí nástroje MODES

Termín: 27.11. 2015

Přednáška Ing. Františka Žáka, Ph.D., EGE ČB - Provoz uzlu distribučních sítí vn
Termín: 09.11. 2015

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové - Co by bylo, kdyby jádra nebylo... ?

Termín: 5.11. 2015

Workshop se zástupci ČEZ Distribuce, a.s.
Smart Grids - region Vrchlabí
Technické možnosti regulace napětí distribučních soustav VN a NN s rozptýlenou výrobou
Koncepce stanic vvn/vn a jejich údržba s vazbou na spolehlivost
Termín: 04.11. 2015

Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce - Aktuální dění v legislativní oblasti, "chytrost" v energetice
Termín: 02.11. 2015

Workshop se zástupci E.ON Česká republika, s.r.o.
Strategie E.ON v oblasti nových technologií.
Zkušenosti s provozem regulačních distribučních transformátorů 22/0,4 kV.
Koncepce inteligentních DTS
Pilotní projekty v oblasti chytrého měření (Smart Metering)
Termín: 15.10. 2015

Přednáška EPLAN Education - projektujte jako profesionálové
Termín: 13.05. 2015

Přednáška Ing. Hynka Berana - Energetická koncepce
Termín: 13.05. 2015

2014

Prof. Vostracký oceněn medailí prof. Vladimíra Lista „Za zásluhy o rozvoj české energetiky" - zpráva
Termín: 2.12. 2014

Přednáška Ing. Davida Mezery, Ph.D. - E.ON Česká republika "Aktuální výzvy distribuce elektřiny"
Termín: 11.12. 2014

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové - Svět energie

Termín: 25.11. 2014

Slavnostní otevření modernizované laboratoře elektrických ochran
Termín: 11.11. 2014Intenzivní program
Perspectives for the development of low-power systems using biomass
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Košice a TU Wroclaw
Termín: 06.07. 2014 - 17.07. 2014

Seminář "Actual research activities at the Institute of Electrotechnology of Leibniz University Hannover"
Termín: 29.06. 2014

Přednáška "Projektové financování v energetice"

Termín: 24.04. 2014

Přednáška BITCOIN

Termín: 07.04. 2014

Kolokvium kateder elektroenergetiky
Termín: 21.01. 2014 - 23.01. 2014

Prezentace doktorandů z KEE
Termín: 14.01. 2014

2013

Workshop "Bezpečnost provozu a stabilita ES"
pořádáno ve spolupráci s ČEPS, a.s.
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 26.11. 2013

Přednáška Ing. Jana Zdebora, CSc., Škoda JS "MIR1200 - projekt pro dostavbu JE Temelín"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 12.12. 2013

Seminář "Měření a analýza sítí NN"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 12.12. 2013

Workshop "Chránění energetických zařízení"

podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 26.11. 2013

Workshop "Trendy v konstrukci rozvoden VN, systémy chránění v jaderné energetice"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 22.11. 2013

Workshop "
Alstom Grid"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 19.11. 2013

Workshop "Tepelná čerpadla – trendy, vývoj, budoucnost"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 15.11. 2013

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové - Člověk a energie
Termín: 12.11. 2013

Seminář Overvoltages in Medium Voltage Networks
Pořádáno ve spolupráci s katedrou KTE, TU Chemnitz a TU Dresden
Termín: 31.10. 2013

Seminář Ochrana před bleskem na praktických příkladech z ČR
Pořádáno ve spolupráci s firmou DEHN + Sohne GmbH + Co.KG.
Termín: 23.10. 2013

Přednáška Ing. Josefa Mišáka, CSc. - Výsledky hodnocení STRESS testů jaderných elektráren v zemích EU
Termín: 16.10. 2013

Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce - Aktuální dění v legislativní oblasti, "chytrost" v energetice
Termín: 07.10. 2013

Přednáška Ing. Františka Žáka, EGE ČB - Provoz uzlu distribučních sítí vn
Termín: 30.09. 2013

Účast katedry na Dnech vědy a techniky v Plzni
Expozice obnovitelných zdrojů energie, prezentace laboratoře techniky vysokých napětí, expozice různých způsobů ohřevu včetně solárního vařiče, expozice fotovoltaických panelů
Termín: 09.09. 2013 - 14.09. 2013

Letní praxe studentů u společnosti E.ON
Praxe studentů podporovaná projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 02.09. 2013 - 06.09. 2013

Letní škola jaderného inženýrství CENEN
Termín: 23.08. 2013 - 30.08. 2013

Letní praxe studentů u společnosti ČEZ

Praxe studentů v rámci předmětu KEE/PRAX
Termín: 19.08. 2013 - 30.08. 2013

Letní univerzita v JE Temelín
Termín: 29.07. 2013 -  09.08.2013

Expedition Pobaltí 2013
Odborný tematický zájezd pro studenty a pracovníky KEE a ZČU
Termín: 18.05. 2013 - 28.05. 2013

Workshop projektu CANUT
Termín: 21.03. 2013

Návštěva kolegů z Wroclaw University of Technology
Termín: 21.01. 2013

Školení "Blitz- und Uberspannungsschutz im energietechnischen und informationstechnischen Netz" u firmy DEHN, Německo
Termín: 15.01. 2013 - 17.01.2013

Pernink 2013 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 10.01. 2013 - 11.01. 2013

2012

Přednáška Ing. Petra Závodského - Výstavba nových jaderných zdrojů, aktuální informace
Termín: 29.11. 2012

Účast katedry na Dnech vědy a techniky v Plzni
Expozice obnovitelných zdrojů energie, prezentace laboratoře techniky vysokých napětí, expozice různých způsobů ohřevu včetně solárního vařiče, expozice fotovoltaických panelů
Termín: 10.09. 2012 - 15.09. 2012

Letní praxe studentů u společnosti E.ON
Praxe studentů podporovaná projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 03.09. 2012 - 07.09. 2012

Letní škola jaderného inženýrství CENEN
Termín: 25.08. 2012 - 31.08. 2012

Letní praxe studentů u společnosti ČEZ

Praxe studentů v rámci předmětu KEE/PRAX
Termín: 20.08. 2012 - 31.08. 2012

Letní univerzita v JE Temelín
Termín: 13.08. 2012 - 24.08. 2012

Intenzivní program Renewable Energy Sources
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 08.06. 2012 - 17.06. 2012

Expedition Irsko 2012

Odborný tematický zájezd pro studenty a pracovníky KEE a ZČU
Termín: 18.05. 2012 - 30.05. 2012

Přednáška Ing. Richarda Habrycha - Integrace velkých parků větrných elektráren v Rumunsku do přenosové soustavy Transelectrica
Termín: 03.05. 2012

Odborný seminář  ELTHERM 2012: "Nejen o akumulaci elektrické energie"
pořádaný Katedrami elektroenergetiky ZČU v Plzni a ČVUT v Praze a Českým komitétem elektrického tepla
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 26.04. 2012

Přednáška Ing. Tomáše Kloučka, ČEPS - Síťoví výpočty v dispečerském řídicím systému
Termín: 24.04. 2012

Přednáška Jean-Francois Minster, Total Group - Energie ve světě omezených zdrojů
podporovaná projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 17.04. 2012

Přednáška RNDr. Bohumil Sadecký, CSc., ČEPS - Estimace provozního stavu ES
Termín: 17.04. 2012

Přednáška Ing. Miloslavy Chladové, ČEPS - Dispečerský řídicí systém, dálkové ovládání
Termín: 11.04. 2012

Přednáška Ing. Miloše Štěpanovského, ČEZ - Energetická bezpečnost
podporovaná projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 04.04. 2012

Workshop "Systémy chránění průmyslových rozvodů"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 29.03. 2012

Workshop "Systémy záložního napájení, Trendy v oblasti rozvaděčů VN"
podporovaný projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 09.03. 2012

Pernink 2012 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 16.01. 2012 - 17.01. 2012

2011

Přednášky Ing. Františka Žáka - Provoz uzlu distribučních sítí vn - zemní spojení v DS, problematika ladění tlumivek, nesymetrie napětí
Provoz fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě
Termín: 17. a 24. 10. 2011

Účast katedry na Dnech vědy a techniky v Plzni (více)
Expozice obnovitelných zdrojů energie, prezentace laboratoře techniky vysokých napětí, expozice různých způsobů ohřevu včetně solárního vařiče, expozice fotovoltaických panelů
Termín: 12.09. 2011 - 17.09. 2011

Letní praxe studentů u společnosti E.ON (více)
Praxe studentů podporovaná projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0385 "Transfer zkušeností"
Termín: 22.08. 2011 - 26.08. 2011

Letní praxe studentů u společnosti ČEZ

Praxe studentů v rámci předmětu KEE/PRAX
Termín: 22.08. 2011 - 2.09. 2011

Intenzivní program Renewable Energy Sources
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 20.05. 2011 - 29.05. 2011

Expedition Portugalsko 2011

Odborný tematický zájezd pro studenty a pracovníky KEE a ZČU
Termín: 17.05. 2011 - 29.05. 2011

Odborný seminář  ELTHERM 2011: "Současný stav a perspektiva elektroenergetiky"
pořádaný Katedrami elektroenergetiky ZČU v Plzni a ČVUT v Praze a Českým komitétem elektrického tepla
Termín: 14.04. 2011

Přednáška Ing. Petra Závodského, ČEZ - Možnosti výstavby nových jaderných zdrojů
Termín: 13.04. 2011

Přednáška Ing. Petra Kusého, Energetický regulační úřad a jeho činnost
Termín: 6.04. 2011

Pernink 2011 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 10.01. 2011 - 14.01. 2011

2010

Přednáška Ing. Miloslavy Chladové, ČEPS - Využití síťových výpočtů pro dispečerské řízení ES
Termín: 20.12. 2010

Přednáška Ing. Bedřicha Willmana - Technologie Smart Grids
Termín: 2.12. 2010

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové
Termín: 30.11. 2010

Přednáška Ochrana před bleskem a přepětím z pohladu soudních znalců
Termín: 18.11. 2010

Přednášky Ing. Františka Žáka - Zemní spojení a jeho lokalizace
Termín: 4. a 11. 10. 2010

Letní praxe studentů u společnosti ČEZ
Praxe studentů v rámci předmětu KEE/PRAX
Termín: 22.08. 2011 - 2.09. 2011

Účast doc. Dvorského v pořadu České televize Milenium o nových způsobech získávání energie z vody (více)
Termín: 2. 6. 2010

Expedition Switzerland 2010
Odborný tematický zájezd pro studenty a pracovníky KEE a ZČU
Termín: 27.05. 2010 - 30.05. 2010

Intenzivní program Renewable Energy Sources
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 21.05. 2010 - 30.05. 2010

Odborný seminář  ELTHERM 2010: "Rozvoj elektroenergetiky v legislativním rámci ČR a EU"
pořádaný Katedrami elektroenergetiky ZČU v Plzni a ČVUT v Praze a Českým komitétem elektrického tepla
Termín: 11.03. 2010

Návštěva doc. Dr. - Ing. Igora Poznyaka, Institut of Electrothermal Processes, Sankt Petersburk
Přednáška "Stav a vývoj elektotepelných technologií"
Termín: 18.02. 2010

Pernink 2010 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 11.01. 2010 - 14.01. 2010

2009

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové - Svět energie (více)
Termín: 26.11. 2009

Návštěva pracovníků Klimatické aliance z Vídně a zástupců domorodých indiánů z oblasti Rio Negro, horní tok Amazonky (více)
Přednáška a diskuze o evropském projektu "Otevřete Slunci", který mimo jiné podporuje domorodé společnosti v Amazonii při instalaci solárních panelů
Termín: 08.10. 2009

Studijní cesta Dánskem a Německem (více)
Prezentace aktivit a realizovaných projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, získání nových informací o zařízeních pro využívání OZE, zejména biomasy, a navázání nových odborných kontaktů
Termín: září 2009

Účast katedry na Dnech vědy a techniky v Plzni (více)
Expozice obnovitelných zdrojů energie, prezentace laboratoře techniky vysokých napětí, expozice různých způsobů ohřevu včetně solárního vařiče, expozice fotovoltaických panelů
Termín: 14.09. 2009 - 19.09. 2009

Expedition Scotland 2009 (více)
Odborný tematický zájezd pro studenty a pracovníky KEE a ZČU
Termín: 15.07. 2009 - 26.07. 2009

Intenzivní program Environmental Impacts of Power Industry
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 24.05. 2009 - 06.06. 2009

Série pracovních workshopů v rámci projektu Forum pro bioenergetiku – FoBiE
Energetické využívání biomasy (bioenergetika) jako možnost inteligentního způsobu získávání obnovitelné enegie
Využití biomasy pro lokální a centrální vytápění
Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny
Bioplyn a biopaliva
Termín: květen až listopad 2009

ELTHERM 2009 - Energetické vize pro 21. století
Odborný seminář pořádaný ve spolupráci s FEL ČVUT Praha
Termín: 11.02. 2009

Pernink 2009 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 05.01. 2009 - 08.01. 2009

2008

Vyhlášení vítězů prestižního ocenění ENERGY GLOBE AWARD (více)
Vítězství v kategorii Mládež
Termín: 27. 11. 2008

Série workshopů v rámci projektu Bioenergetika a biopaliva 2008 (Bio-E)

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové - Bude nám horko?
Termín: 18.11. 2008

Intenzivní program Environmental Impacts of Power Industry
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 19.05. 2008 - 01.06. 2008

Návštěva prof.  Heinze H. Schramma, dr.h.c.  (více)
Přednáška "Přenos a distribuce elektrické energie – dvacetiletá perspektiva"

Pernink 2008 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 21.01. 2008 - 24.01. 2008

2007

Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové - Jaderná energetika a bezpečnost s ní spojená
Termín: 12.12. 2007

Odborné školení pro pracovníky společnosti E.ON Česká republika, sro.

Intenzivní program Environmental Impacts of Power Industry
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 21.05. 2007 - 03.06. 2007

Setkání kateder 2007
Tradiční setkání kateder zaměřených na elektroenergetiku z ČR a SR
Termín: 30.01. 2007 - 01.02. 2007

Pernink 2007 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 08.01. 2007 - 11.01. 2007

2006

Intenzivní program Distributed Power Generation Systems
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 25.05. 2006 - 04.06. 2006

Pernink 2006 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 16.01. 2006 - 19.01. 2006

2005

Intenzivní program Distributed Power Generation Systems
Intenzivní výukový kurz pořádaný ve spolupráci s TU Zwikau, TU Košice, TU Chemnitz a TU Graz
Termín: 23.05. 2005 - 05.06. 2005

Odborná konference Technika osvětlování XXI
Termín: 19.05. 2005 - 20.05. 2005

Pernink 2005 - prezentace doktorandů z KEE
Termín: 17.01. 2005 - 21.01. 2005